Tööheaolu

Milline on teie ettevõttes tööheaolu?

 Tööheaolu tähendab kui teie ettevõtte töötajad tulevad hommikul hea meelega tööle. Nad on tööl energilised ja saavad ülesannetega suurepäraselt hakkama ning peale tööd jaksavad nad veel tegeleda pere, sõprade ja hobidega. Kui teie töötajad tunnevad ennast tööl hästi, siis suudavad nad pühenduda oma tööle ning neil on piisavalt energiat, et töös silmapaistvaid tulemusi saavutada.

Teadusuuringud on näidanud, et hea enesetundega töötajate töö tootlikkus on 31% kõrgem, nad müüvad 37% rohkem ja on kolm korda loovamad. Iga ettevõtte soovib endale kõrge tööheaoluga töötajaid, nii on väiksem tööjõuvoolavus, vähem haiguspuhkusi ja tööõnnetusi ning suurem konkurentsivõime. Tööandja saab tööheaolu juhtida, luues töökeskkonna, kus töö on meeldiv ja sujuv ning tervist toetav.

Kui töötajate enesetunne või tervis on halvenenud, saab ka tööandja töötajat toetada.

Minu missiooniks on toetada oma teadmiste ja kogemustega tööandjaid, kes on mõistnud töötajate heaolu, tervise ja hea enesetunde olulisust ning soovivad oma töötajatele tutvustada erinevaid võimalusi, kuidas tervise eest hoolitseda.  

Toitumisalased koolitused, töötoad ja teemaloengud pakuvad huvitava, vaheldusrikka ja tõhusa meetodi nii stressi vähendamiseks, tervise edendamiseks kui ka enesetunde parandamiseks.

 Koolituste ja teemaloengute eesmärgiks on innustada osalejaid pöörama rohkem tähelepanu oma toitumisharjumustele ja elustiilile, analüüsida nende mõju oma enesetundele ja tervisele ning selle läbi teha muutusi eluvaldkondades, mis pärsivad nende potentsiaali. Koolituste programm on nii üles ehitatud, et selle läbides osaleja silm särab ja ta tunneb ettevõte pöörab tähelepanu tööheaolule.

Kuidas me saame koostööd teha?

Kavandage töökoha heaolu programm, mis vastab teie töötajate vajadustele ja töökeskkonnale, tellige tunniajane teemaloeng, koolitus või praktiline töötuba oma meeskonnale.

Teemaloengud:

Teemaloeng on teoreetiline loeng tervist ja toitumist puudutaval teemal. Teemaloengud kestavad 60 minutit ja neid saab edukalt lõunapausi ajal läbi viia. Samas teemaloeng on interaktiivne, kus ma osalejaid kaasa mõtlema ärgitan ja aktiivselt osalema. 

Mõned näited teemaloengute teemadest:

 Teemaloengute sisu saan kujundada vastavalt teie ettevõtet huvitavale teemale.

Koolitused

 Koolitused on pikemad ja põhjalikumad kui teemaloengud ning koosenvad nii teooriast kui praktikast. Iga koolituse eesmärk on, et osalejad saaksid oma teoreetilises osas omandatud teadmisi ka kohe praktikasse panna, et nad paremini kinnistuksid. Koolitused on interaktiivsed, rõõmsameelsed, motiveerivad ja innustavad. Koolitusel õpitu tõstab töötajate teadlikkust, parandab produktiivsust ja paneb nende silma särama.
Koolituste teema ja ülesehituse valmistan ette vastavalt teie soovile.

Mõned koolituste teemade näited:

Töötajate heaolu programmi saab vormistada ka terve päev kestva üritusena teie firma suvepäevadel, motivatsiooniüritusel või tähistada teie ettevõttesisest koosviibimist entusiastlikul ja innustaval moel.  

Koolituse kestus: 3 – 4 tundi

Töötoad

Interaktiivsed toiduvalmistamise töötoad

Töötubade eesmärk on anda praktilisi nippe tervislike toitude valmistamiseks. Töötoas saavad osalejad ise tervislike toitude valmistamisel kaasa lüüa, neid maitsta ja kogeda, et tervislik toit on mitmekülgne ja maitsev.

Mõned töötoa näited:

 Töötoa teema ja ülesehituse valmistan ette vastavalt teie soovile.

 Telli oma töötajatele koolitus ja su töötajad tunnevad innustatud, rahulolevad, motiveeritud loovad.

Töötoa kestus: 2 – 3 tundi